ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΝΣΕΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΜΙΓΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 1972 και ζει στον Πειραιά. Το 1995 πήρε Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1996 ξεκίνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Περιβαλλοντική Οικονομία, την οποία και ολοκλήρωσε το 2001. Εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Προπονείται στο Shotokan Karate για περίπου 15 χρόνια με το Sensei Σ. Μαστραππά. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διαφορετικούς εκπαιδευτές, όπως τους Soke Dr. Ilija Jorga, Sensei (Mrs.) Loukopoulos (Kobuto) και Sensei Σ. Μαστραππά. Το 2005 έλαβε 1ο Dan, το 2007 2ο Dan, το 2010 3ο Dan και το 2014 4ο Dan από το Soke Dr. Ilija Jorga.