ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-10-2016

8:00-8:45:            Προαπαιτούμενα για 4ο – 5ο DAN. Δομή της γραπτής εργασίας. Oι 6 αρχές παραγωγής δύναμης στο Fudokan Karate. Τρόποι να φτιάξουμε ένα συνδυασμό για 3ο DAN και άνω.. Από τον Μαστραππά sensei 7ο DAN.

8:45-9:30: Φυσική και παραδοσιακό Καράτε. Από τον Μαρίνο Νικολάου senpai, 3ο DAN (Μαθηματικό)

9:30-11:00:          BUNKAI Kata Heian Oi kumi Από τον Μαστραππά sensei 7ο DAN.

11:00-12:30:        BUNKAI Kata BASSAI DAI Από τον Ferrari sensei 5ο DAN

12:30-14:00:        BUNKAI KATA JION Από τον κ. Δαμίγο Δ. senpai  4ο DAN καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 16:00-18:00:     Αγωνιστικό παραδοσιακό kumite, στρατηγικές άμυνας και επίθεσης. Από τον Τσίγκο sensei , 6 DAN.

18:00-18:30         :. Προαπαιτούμενα Kumite εξετάσεων για το κάθε DAN. Από τον Μαστραππά sensei 7ο DAN.

18:30-20:30      : Οι ανατροπές (Ukemi Waza) στο BUNKAI των Kata. Από τον Μαρίνο Νικολάου senpai 3 DAN.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9-10-2016

8:00-9:30:            Παιδαγωγικά παιχνίδια από τον Τσάση Δ. senpai 3 DAN

9:30-11:00:          Nijushiho kata και η αρχή του kime και του Shime.Aπό τον Ζιμπουλιά senpai 5ο DAN:

11:00-13:00:        Αγωνιστικοί κανονισμοί του παραδοσιακού Καράτε , τα κριτήρια βαθμολόγησης στα Κata και στο kumite. Aπό τον Γεωργίου sensei 5 DAN και τον Πόρακο sensei 4ο DAN .

13:00-14:00:        Τεχνικές εξετάσεων (Kihon) για 1ο + 2ο DAN FUDOKAN και η Εθιμοτυπία στο παραδοσιακό καράτε . Από Μαστραππά sensei 7ο DAN.

14:00-14:30:        Τα Giakushoku Kumite ως αγωνιστική κατηγορία. Από τον Τσίγκο sensei 6ο DAN.

14:30-16:00  (α)   Εξετάσεις αξιολόγησης DAN

(β)   Αποτελέσματα αξιολόγησης.

(γ)    Συμβουλές – προγραμματισμός για τον κάθε υποψήφιο.

(δ)   Εξετάσεις KYU και DAN (αν υπάρξουν υποψήφιοι)

Από την τεχνική επιτροπή της Ελληνικής Fudokan.

 16:30-17:30:        Κλειστή συνάντηση των δασκάλων που είναι πλήρη μέλη της E.O.F, και των επικεφαλής των dojo που είναι υποψήφια προς ένταξη.

 18:00:                    Αποχαιρετιστήριο γεύμα όλων μαζί των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

ΣΗΜ.:  

1. Η αξιολόγηση θα γίνεται καθ’ όλην την διάρκεια του σεμιναρίου.

  1.   Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στυλό και μπλοκ σημειώσεων, οι δε δάσκαλοι τον κανονισμό εξετάσεων KYU και DAN.
  2. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν karateka άνω του 5ου KYU.
  3. Το έντυπο αξιολόγησης σελ. 22-23 του κανονισμού εξετάσεων παρακαλούμε να παραδοθεί συμπληρωμένο στον κ. Τσάση.