ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΝΣΕΙ ΞΕΝΙΑΣ ΤΣΙΠΟΥΚΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ημερομηνίες 05/005/2014 Απόκτηση 4 DAN
17/05/2008 Απόκτηση 3DAN
07/05/2006 Απόκτηση 2 DAN
12/10/2003 Απόκτηση 1 DAN

• Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOKAN
Εγκεκριμένη από τον Κ.Ο.Α

 

• Επαγγελματικές δεξιότητες Πρωταθλήτρια σε Παγκύπρια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα

 

• Τίτλος Εκπαιδεύτρια Πολεμικών Τεχνών

• Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση
Eεκπαιδεύτρια και ιδιοκτήτρια της Σχολής Καράτε DOJO
Διεθνής Διαιτητής C