Εξώφυλλο Dr. Ilija Jorga Shinam

 

Εξώφυλλο Dr. Ilija Jorga Shinam στο περιοδικό ‘Μονοπατι του Πολεμιστή’