ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΝΣΕΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Στην ίδια πόλη άρχισε το 1980 την εξάσκησή του στις πολεμικές τέχνες με Κούνγκ Φου και δάσκαλο τον Κώστα Κούρο. Το 1989 ως φοιτητής στην Θεσσαλονίκη  αρχίζει να εξασκείται στο Σότοκαν Καράτε Ντό έχοντας δασκάλους τους Σένσέϊ Σωνίτη, και Σένσέϊ Ταναούε, δάσκαλο επίσης του Ζέν. Το 1994 ανοίγει το πρώτο του Ντότζο στο Αγρίνιο και ακολουθεί τον Σένσέϊ Σάββα Μαστραππά . Παράλληλα, με δάσκαλο τον Γρηγόρη Γρηγορίου αρχίζει να εξασκείται και να διδάσκει τα διεθνή προγράμματα άθλησης στο Γου Σού και Τάι τσί τσουάν του πανεπιστημίου Φυσικής αγωγής της Κίνας.

Το 1999 παίρνει το 2ο Ντάν. Το 2001 αποφοιτά με επιτυχία από την σχολή προπονητών Καράτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τον Δεκέμβριο του 2002 προάγεται στο 3ο Ντάν.

Την ίδια χρονιά μεταφέρεται στο νέο του Ντότζο στο κέντρο του Αγρινίου που, όπως και η επωνυμία του,  «Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγρινίου» δείχνει ότι οι δραστηριότητες του δεν  εξαντλούνται μόνο στην σωματική άσκηση, αλλά στην ολιστική μάλλον αντιμετώπιση του σώματος και του πνεύματος του μαθητή.

Τα τελευταία χρόνια εξασκείται στην Χαθα Γιόγκα και το Ιάι Ντό, ενώ το 2007 αποκτά το 4ο Ντάν από τον Δρ. Ηλία Γιόργκα Σινάμ 10ο Ντάν στο Σότοκαν Φούντοκαν Καράτε-Ντό.

Από το 2014 είναι Standard Tai Chi Instructor από τον Master Jesse Tsao P.H.D.