Ελληνική Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “SHOTOKAN FUDOKAN RYU KARATE DO”

  • Η Ελληνική Fudokan είναι μια καθαρά τεχνική οργάνωση. Στόχος της είναι να προωθήσει την ιδέα και την πρακτική του παραδοσιακού Shotokan-Fudokan Karate Do ως τέχνη στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει Πανελλήνια και τοπικά σεμινάρια, εξετάσεις και αγώνες και συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις  κρατώντας τα μέλη της σε άμεση επαφή με τα διεθνή δρώμενα του συστήματος.
  • Οι δάσκαλοι της οργάνωσης πληρούν τα διεθνή πρότυπα  της Fudokan, οι περισσότεροι δε είναι πτυχιούχοι προπονητές από την Γεν.Γραμματεία Αθλητισμού γεγονός που εγγυάται την ορθολογική εκγύμναση των μαθητών των σχολών τους.
  • Τα διπλώματα όλων των βαθμίδων (DAN) έχουν διεθνή ακτινοβολία αφού ο τεχνικός επικεφαλής της διεθνούς οργάνωσης ( Ιlija Jorga Shinam) είναι ο μοναδικός δυτικός καρατέκα που τιμήθηκε με το 10ο DAN στο Shotokan Karate.Η δε διεθνής Fudokan υπάρχει σε 105 χώρες.