Δελτίο Τύπου (Μάρτιος 2012)

Σεμινάριο του Shinam Jorga για το έτος 2012

Στις 17 και 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του «Αθηναϊκού Ομίλου Καράτε Πράξανδρος», σεμινάριο παραδοσιακού Shotokan-Karate, όπου δίδαξε ο μεγάλος δάσκαλος, ιδρυτής και πρόεδρος της World Traditional Fudokan Shotokan Κarate-Do Federation, Prof. Ilija Jorga Soke 10º DAN, ώς προσκεκλημένος του προσωπικού του μαθητή  Mastrappa Sensei (7º DAN TFSK).

Το σεμινάριο, εκτός από του Έλληνες καρατέκα της Ελληνικής Οργάνωσης Shotokan-Fudokan Ryu Karate του ρεύματος Shotokan karate, που ηγείται διεθνώς ο Dr. Ilija Jorga, παρακολούθησαν και αρκετοί καρατέκα όλων των στυλ, που ενδιαφέρονται για την επιστημονική μεθοδολογία του Shinam Jorga, καθώς και για τον, ιατρικά, ορθό τρόπο εκτέλεσης των τεχνικών του στυλ της Fudokan.