Προπονείτε στο Shotokan – Fudokan karate για περίπου 15 χρόνια με δάσκαλο του τον sensei Σάββα Μαστραπά. Έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς όλα τα σεμινάρια του δάσκαλου και ιδρυτή της fudokan Soke Dr. Ilija Jorga , απο τον οποίο έχει λάβει και τους βαθμούς Dan του ( 1ο dan το 2011, 2ο dan το 2013 και 3ο dan το 2017) .

Επίσης έχει πάρει μέρος τουλάχιστον από μία φορά στα σεμινάρια όλων των μεγάλων δασκάλων του παραδοσιακού καράτε που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει επιμεληθεί το βιβλίο της sensei Κατερίνας Λουκοπούλου Προσωπική ασφάλεια εκδόσεις Παπασωτηρίου .