Του Σάββα Μαστραππά

Α.         Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

  1. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί συνοπτικά μεν, ταυτόχρονα δε με ακρίβεια η φυσιογνωμία και το πεδίο των δραστηριοτήτων της «Ελληνικής Οργάνωσης Shotokan – Fudokan RYU Karate Do» (E.O.F.).
  2. Γράφτηκε για να ενημερώσει σε πρώτη φάση όσους επικεφαλής Dojo εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να εντάξουν το Dojo τους στην EOF.

Β.         Οι Βασικές κατευθυντήριες γραμμές μας

            Η E.O.F. έχει σκοπό να προάγει μεταξύ των μελών της, τις αρχές και τις ηθικές αξίες του παραδοσιακού Shotokan Karate. Να κρατήσει σε επαφή τα μέλη της με τα διεθνή δρώμενα και να τα εκπαιδεύσει στο καράτε σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία του ιδρυτή του Fudokan RYU, Dr. Ilija Jorga Soke (καθηγητή στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου).          

            Έχοντας αυτούς τους υψηλούς στόχους και με δεδομένη την «Ελληνική κουλτούρα του εύκολου και του περίπου». Ο δρόμος του Fudokan Καράτε είναι ένας δύσκολος δρόμος που απαιτεί θυσίες και αφοσίωση.

            Η E.O.F. προσπαθεί να διατηρεί σχέσεις αλληλοσεβασμού με τα υπόλοιπα κομμάτια του καράτε (ειδικά του Shotokan) στον Ελληνικό χώρο.

            Το πεδίο του Συνδικαλισμού, των διαπλεκομένων και ό,τι άλλο εμπίπτει στα «ενδιαφέροντα» της παρδαλής ανθρωπογεωγραφίας που συνωστίζεται στους χώρους του «Καράτε»; αποτελεί για την E.O.F. «ξένη χώρα». Η EOF  θέλει να παραμείνει πεισματικά μια καθαρά τεχνική, δομημένη αυστηρά ιεραρχικά οργάνωση, όπου η εθιμοτυπία, ο κώδικας ευγένειας και ο ιπποτικός τρόπος καθορισμού των σχέσεων των μελών της κατέχουν  πρωταρχικό – καθοριστικό ρόλο.

            Τα μέλη της EOF θέλουν να είναι μια αποστασιοποιημένη Ελίτ στον πολύπαθο αυτό χώρο. Την σχέση αυτή την περιφρουρούμε και την διαφυλάσσουμε κάνοντας χρήση του δικαιώματός μας της αποπομπής όσων μελών παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά.

            Το Σπορ Καράτε ανάγει τα πάντα στον πρωταθλητισμό, αυτή η μονομέρεια φυσικά και δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε ότι τα μέλη μας δεν έχουν περιορισμό να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σπορ καράτε αρκεί όμως το Fudokan – Shotokan καράτε να αποτελεί την κυρίαρχή τους προτεραιότητα. Το Καράτε-ντο για εμάς είναι μια τέχνη με ιστορικό βάθος και σε σχέση αλληλοεπίδρασης με τα υπόλοιπα BUDO και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε και να το διερευνούμε.

Γ.         Δομή

            Η Ε.O.Fudokan ανήκει στην διεθνή Fudokan (World Fudokan Federation – WFF). Στο εσωτερικό δε τον καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία της παίζουν τα τεχνικά της Σώματα. Δηλαδή ο τεχνικός διευθυντής. Η τεχνική επιτροπή και η επιτροπή διαιτησίας καθώς και το κογκρέσο των sensei επικεφαλής των Dojo που είναι πλήρη μέλη της. Επικουρικό ρόλο παίζουν ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία.

Δ.         Δραστηριότητες:

Καθ’ ότι τεχνική οργάνωση οι δράσεις της EOF εστιάζονται σε τεχνικά θέματα.

Το κάθε Dojo διεξάγει δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο) εξετάσεις Kyu, βάση της κοινής μας ύλης, στις οποίες προΐσταται ο τεχνικός διευθυντής της οργάνωσης. Πριν τις εξετάσεις συνήθως διενεργείται σεμινάριο.

Εξετάσεις για DAN γίνονται μια φορά το έτος μετά από το σεμινάριο στο οποίο διδάσκει ο Shihan Jorga. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν εξετάσεις και από τον τεχνικό Δ/ντή της οργάνωσης.

Η E.O.Fudokan διεξάγει μια φορά το έτος το Πανελλήνιο της Πρωτάθλημα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του παραδοσιακού καράτε (ITKF).

Κάθε Οκτώβριο η τεχνική επιτροπή πραγματοποιεί ένα Πανελλήνιο  τεχνικό σεμινάριο στο οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής sensei των Dojo που είναι πλήρη μέλη της EOF. Σ’ αυτό παρουσιάζονται για αξιολόγηση οι υποψήφιοι για εξετάσεις για DAN Fudokan όλων των βαθμίδων.

Να σημειώσουμε ότι μέχρι και το 3ο DAN οι υποψήφιοι μπορεί να προέρχονται και από Dojo που δεν ανήκουν στην δύναμη της E.O.Fudokan.

Τα δε DAN που αναγνωρίζονται από την WFF είναι οι βαθμοί οι οποίοι προέρχονται από υπαρκτές διεθνείς οργανώσεις του Shotokan karate. Βαθμοί που προέρχονται από το ΣΠΟΡ ΚΑΡΑΤΕ η αυτοσχέδιες εγχώριες ομάδες του Shotokan δεν αναγνωρίζονται.

Όσον αφορά τέλος την διεθνή μας παρουσία, στόχος μας είναι να συμμετέχουμε όταν τα οικονομικά μας, μας το επιτρέπουν σε διεθνείς διοργανώσεις της WFF.

  1. E. Νέα μέλη

            Όπως αναφέρουμε η τάση του Fudokan Ryu στην Ελλάδα είναι ένας αυστηρός και συνάμα δύσκολος δρόμος. Πρόθεση των μελών της οργάνωσης είναι να κρατήσουν την ποιότητα και τις καλές, σχεδόν οικογενειακές σχέσεις, μεταξύ τους.

            Ως εκ τούτου ένα νέο Dojo που φιλοδοξεί να μπει στην οικογένεια θα πρέπει να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες να εκπαιδευτεί στην τήρηση των κανονισμών και να αποδεχθεί τον τρόπο λειτουργίας μας. Οπότε θα πρέπει να παραμένει για 1-2 χρόνια ως δόκιμο μέλος. Παράλληλα οι επικεφαλής sensei των Dojo μελών αφού γνωρίσουν τον επικεφαλής του υπό δοκιμήν Dojo θα πρέπει να αποφανθούν γι’ αυτόν θετικά προκειμένου να εισαχθεί, στο Κογκρέσο των αντιπροσώπων που γίνεται κάθε Οκτώβριο στα πλαίσια του εσωτερικού σεμιναρίου (σύστημα veto).

ΣΤ.       Ο «Τρίτος Κύκλος»

            Εκτός από τα Dojo που είναι πλήρη μέλη και αυτά που είναι υπό δοκιμήν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που δίνεται ως δυνατότητα σε κάποια Dojo τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν πλήρη μέλη.

Ο «Τρίτος Κύκλος» όπως τον ονομάζουμε, αναφέρεται στα Dojo τα οποία ευρίσκονται σε χαλαρή σχέση με την EOF, μπορούν δε αυτά να συμμετέχουν κατ’ επιλογήν σε κάποιες από τις δραστηριότητές μας οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να είναι ευρύτερα ανοικτές.

OSS