Στις 28 & 29 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο και αξιολόγηση Dan απο τους Senseis Μαστραππά & Τσίγκο.

Διοργάνωση κα. Ι.Στεργίου

Τοποθεσία: Λευκωσία