Στις 21 και στις 22 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο απο τον Σάββα Μαστραππά Sensei.

Τοποθεσία: Αγρίνιο

Διοργάνωση : Γ.Παπακωνσταντίνου Waka Sensei