Με την Ελληνική Oργάνωση Fudokan μπορούν αν το επιθυμούν να συνεργάζονται ελέυθερα-χωρίς να είναι μέλη της-δάσκαλοι ή σχολές περιστασιακά και χωρίς εκατέροθεν δεσμέυσεις.Τα θέματα της συνεργασίας μπορούν να αφορούν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΟF, δηλαδή Αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού ,εξετάσεις Kyu και Dan, τεχνικά σεμινάρια κλπ . Οι δε υπέυθυνοι του Γ΄κυκλου ειναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για να του παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία.