Την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 θα διεξαχθεί σεμινάριο και εξετάσεις ΚYU από τον sensei Μαστραππα

Τοποθεσία:Ρόδος

Διοργάνωση : Αθλητικός Σύλλογος Αγήνωρας Ρόδου

Πληροφορίες:     W. Sensei Τ. Κεφάλας