Το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί σεμινάριο και εξετάσεις ΚYU από τον sensei Μαστραππα

Τοποθεσία:Ρόδος

Διοργάνωση : Τάσος Κεφάλας