Γεννημένος στο Λαύριο το 1984 είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό στα έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας.

Ασχολήθηκε 1η φορά με το sotokan Karate το 1996 με τον Sensei Φίλιππο Χάρη. Μετά απο διακοπή λόγο σπουδών και στρατιωτικού συνέχισε στο ίδιο dojo αλλά αυτή την φορά με τον Sensei Adriano Ferrari και κατάφερε να πάρει το 1 dan τον Μάιο του 2018 από τον Soke Dr Ilija Jorga. Τον Οκτώβριο του 2020 πήρε το 2ο Dan Fudokan karate απο τον sensei Μαστραππα.