Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 θα διεξαχθεί σεμινάριο και εξετάσεις Dan από τον sensei Μαστραππα

Τοποθεσία: Χιλιομόδι Κορινθίας

Διοργάνωση : sensei Κίτσου & Βολτελίνος