Για πολλούς, που μελετούν ιαπωνικές πολεμικές τέχνες στη Δύση, ο όρος “Shomen” είναι γνωστός αλλά δεν είναι πλήρως κατανοητός ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενό του. Συνέχεια.