Το Σάββατο 27 /5/ 2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα κουμιτε στο Dojo “ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ”- Κυψέλης. Η ημερίδα είχε ως σκοπό να αποκτηθεί αγωνιστική εμπειρία από τους/ της συμμετέχοντες καφέ ζώνες, πού προέρχονταν από τον “ΠΡΑΞΑΝΔΡΟ” και το DOJO FUDOKAN καράτε Κερατέας( δάσκαλος Διακάκης). Οι κανονισμοί με τους οποίους έπαιξαν οι νεαροί καρατεκα ήταν αυτοί του παραδοσιακού καράτε, αφήνοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο για να κατανοήσουν και τους κανόνες του παιχνιδιού του σπορ καράτε( WKF.) Στο τέλος της διοργάνωσης ο Sensei Μαστραππάς ανέλυσε στους συμμετέχοντες το τεχνικό μέρος καθώς και της τακτικές που χρησιμοποίησαν ,επισημάνθηκαν οι παραλήψεις τους και προτάθηκαν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αγωνιστική τους απόδοση στο άμεσο μέλλον. Στον τομέα της διαιτησίας η “Ελληνική οργάνωση Fudokan” απέστειλε υψηλόβαθμες μαύρες ζώνες οι οποίες έφεραν εις πέρας το έργο με τους καλύτερους όρους. Οι παρευρισκόμενοι γονείς παρουσίασαν απόλυτα ευγενική συμπεριφορά επικροτώντας της προσπάθειες των παιδιών τους.