Διοικητική Ομάδα

Χάρης Δούρος
Τιμητικό 5ο Dan

Πρόεδρος Ελληνικής & Βαλκανικής Fudokan

Δημήτριος Δαμίγος Waka Sensei
4ο Dan W.F.F

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Διονύσιος Τσάσης Waka Sensei
4ο Dan W.F.F

Εκτελεστικός Γραμματέας

denis7536@homtail.com+306978467144

Υπεύθυνοι για τα Συνεργαζόμενα Dojo (Γ΄ Κύκλος) περισσότερα

Γιάννης Τσίγκος Sensei
6ο Dan W.F.F

Υπεύθυνος για Δόκιμα Μέλη & Συνεργαζόμενα Dojo

0035799373228
Αντριάνο Φερράρι Sensei
5ο Dan W.F.F

Υπεύθυνος για Δόκιμα Μέλη & Συνεργαζόμενα Dojo

+306908618716

Επιτροπή Προώθησης & Επικοινωνίας

Φανή Πρασίνου
3ο Dan W.F.F
Ευάγγελος Ρίζος
1ο KYU
Δημήτριος Γιώρκας
2ο Dan W.F.F

Τεχνικά Κλιμάκια

Dr. Ilija Jorga Shinam
10o Dan WFF

Τεχνικός Σύμβουλος

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημιού του Βελιγραδίου

Επικεφαλής Δάσκαλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Fudokan WFF

Σάββας Μαστραπάς Sensei
8ο Dan Fudokan Karate W.F.F

Τεχνικός Διευθυντής

Πτυχιούχος Πολιτκών Επιστημών ΕΚΠΑ

Πτυχιούχος Προπονητής Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διπλωματούχος Προπονητλης Γ.Γ.Α

2o Dan Hakkoryu Jujutsu

Τεχνική Επιτροπή

Γιάννης Τσίγκος Sensei
Sensei 6ο Dan W.F.F

Πρόεδρος

Νικόλαος Ζιμπουλιάς Sensei
5ο Dan W.F.F

Μέλος

Αντριάνο Φερράρι Sensei
5ο Dan W.F.F

Μέλος

Δημήτριος Δαμίγος Waka Sensei
4ο Dan W.F.F

Μέλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Μανώλης Τζορμπατζάκης Sensei
5ο Dan W.F.F

Επίτιμο Μέλος

Νίκος Τσουπάκης Sesnei
4ο Dan Yuishinkai karate

Τεχνικός επικεφαλής Ryu kyu kobujutsu

Τάσος Κεφαλάς
4ο Dan W.F.F Waka Sensei

Πτυχιούχος ΤΕΦΑ

Επιτροπή Διαιτησίας

Δημήτριος Δαμίγος Waka Sensei
4ο Dan W.F.F

Πρόεδρος

Kαθηγητής Ε.Μ.Π

 

Νικόλαος Ζιμπουλιάς Sensei
5ο Dan W.F.F

Μέλος

Διονύσιος Τσάσης Waka Sensei
4ο Dan W.F.F

Μέλος