Εις μνήμην Δημήτρη Παπαϊωάννου

 

« Προσέχετε να μην γίνετε σαν εκείνους τους ανθρώπους που δεν εξασκούνται επαρκώς αλλά γίνονται ¨δάσκαλοι¨, επειδή τα λόγια τους μοιάζουν με εκείνα των δάσκαλων. Από τα παλιά χρονιά, τους ανθρώπους αυτούς τους αποκαλούσαν με τον χαρακτηρισμό κούτσι μπούσι, ο οποίος είναι υποτιμητικός και γράφεται με τους χαρακτήρες κούτσι (που σημαίνει ¨στόμα¨) και μπούσι (που σημαίνει ¨πολεμιστής¨). Ακόμα και σήμερα αυτοί οι ¨πολεμιστές του στόματος¨ αφθονούν σαν τους κόκκους της άμμου στην παράλια…»

                                                                                                                        Γκιτσίν Φουνακόσι